Dziękujemy za liczne zgłoszenia.

Niestety, osiągnęliśmy już maksymalną liczbę szkół i przedszkoli. Mimo to,
zachęcamy do indywidualnego uczestnictwa w zabawie LEGO aż do 28 lutego!